Anskaffningsvärde fonder

   arvika nyheter 1 Comments

anskaffningsvärde fonder

Information om bästa fonder och fondförvaltning. Fondspara med låga fondavgifter och läs mer om fondförsäkring och fondskatt på Allt om spara. Denna metod är vanligt förekommande om man fått aktier i arv eller gåva och varken du eller banken har kvar uppgifter om anskaffningsvärde. Schablonintäkten för fonder är 0,4 % av fondandelsvärdet per den 1 januari varje år och beskattas sedan med 30 % vilket innebär att skatten motsvarar 0, När du säljer en aktie får Skatteverket reda på ditt försäljningspris men det dom vill ha av dig är ditt inköpspris, anskaffningsvärdet. Har du köpt din aktie Den senare kan du alltid använda dig av, oavsett om du känner till ditt anskaffningsvärde eller inte. Faktum är att oktober 31, |Aktier och fonder|0 kommentarer. anskaffningsvärde fonder