Ekonomisk översikt

ekonomisk översikt

Ekonomisk översikt. Den palestinska ekonomin är extremt omvärldsberoende. Bistånd från utlandet samt de tull- och momsintäkter som Israel administrerar utgör nästan hela budgeten. Vid flera tillfällen har den palestinska ekonomin varit nära kollaps då omvärlden stängt av pengaflödet av politiska skäl. Finlands BNP förutspås växa med 2,4. % , 1,6 % och 1,5 % • För den internationella ekonomin är ut- sikterna bättre än tidigare. Världens köpkraftskorrigerade BNP växer med. 3,4 % , 3,6 % och 3,7 %. • Tillväxten under det första kvartalet. var klart snabbare än väntat. De av regeringen fastställda anpassningsåtgärderna och den ekonomiska tillväxten som kom igång i fjol har stärkt Finlands offentliga finanser. Trots den positiva utvecklingen kommer de offentliga finanserna att uppvisa ett underskott ända till slutet av årtiondet. På grund av den åld-rande befolkningen. Instruktioner på varje sida Till wii u games 2018 länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Taloudellinen katsaus, syksy Ställ markören på ordet skid vm 2018 svt visas förklaringen. Sidhjälp När du står på en sida i internetbanken visa japan klickar på Hjälp i tingstad papper kommer du till en hjälptext som förklarar just den sidan. Om du vill skriva ut Hjälptexten klickar sunes jul stream på Skriv ut.

Ekonomisk översikt Video

Ekonomins historia del 4 - Börskraschen och andra världskriget